Phải gặp khó người dân mới tìm được 1 cây xăng có phân phối xăng theo nguyên tắc Euro 4 ở TP.HCM – Ảnh: CHÂU ANH