Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội nghiên cứu tâm tư, nguyện vọng người dân trong khu dự án – Ảnh: A LỘC