Từ 1-7: 9 nhóm đối tượng được tăng lương

duanempirecity.info – Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức thu nhập cơ sở đối có cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7-2017, mức thu nhập cơ sở sẽ được tăng từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng.

Có 9 nhóm đối tượng nằm trong phạm vi được hưởng mức thu nhập mới này, gồm: Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện (quy định ở khoản 1 và 2, điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008).

Cán bộ, công chức cấp xã quy định ở khoản 3 điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Viên chức trong 1 số đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định ở Luật Viên chức năm 2010.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp thu nhập theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền thu nhập đối có cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong 1 số cơ quan, đơn vị của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định ở Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng 1 số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở 1 số đơn vị sự nghiệp công lập theo chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ).

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong 1 số hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí vận hành quy định ở Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, vận hành và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc QĐND Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng thu nhập, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Người vận hành không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Theo quy định, mức thu nhập cơ sở dùng làm căn cứ tính mức thu nhập trong 1 số bảng thu nhập, mức phụ cấp và thực hiện 1 số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối có 1 số đối tượng nêu trên; tính mức vận hành phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính 1 số khoản trích và 1 số chế độ được hưởng theo mức thu nhập cơ sở.

ĐỨC BÌNH

Căn hộ Empire City thuộc khu công dụng số 2 trong Khu đô thị tài chính Thủ Thiêm, dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Liên doanh Empire City. Empire City có tổng mức đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD. Xem thêm tài liệu https://duanempirecity.info/#gia-ban-empire-city

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/cho-thue-can-ho-quan-2/cho-thue-can-ho-masteri-thao-dien/