Một cửa hàng Apple ở thành phố New York (Mỹ) – Ảnh: REUTERS