Đại án Phạm Công Danh và đồng phạm (Ngân hàng VNCB) là 1 trong các ví dụ của loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng – Ảnh: T.L.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *