Đại án Phạm Công Danh và đồng phạm (Ngân hàng VNCB) là 1 trong các ví dụ của loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng – Ảnh: T.L.