Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định một vài gì tư nhân làm tốt thì nhà nước sẽ tạo điều kiện cho tư nhân làm – ẢNH: Việt Dũng