Tăng lương 7,44% cho tám nhóm đối tượng từ 1-7

duanempirecity.info – Chính phủ vừa ban hành nghị định điều chỉnh thu nhập hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng từ 1-7..

Theo đây, từ 1-7-2017, sẽ tiến hành mức tăng 7,44% mức thu nhập, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho tám nhóm đối tượng gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng thu nhập hưu hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng thu nhập hưu và trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chọn lọc 130/CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và chọn lọc 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo chọn lọc 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008, chọn lọc 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chọn lọc 53/2010/QĐ-TTg ngày 20-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng thu nhập như đối có quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chọn lọc 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 15-8-2017.

ĐỨC BÌNH

Vị trí căn hộ Empire City tọa lạc ở dọc đường Mai Chí Thọ (Đại Lộ Đông Tây) ở Khu công dụng số 2 (2B) phía Nam khu lõi trọng điểm khu thành thị Thủ Thiêm, quận 2, TP. HCM, ven sông Sài Gòn. Tìm hiểu thêm tiện ích căn hộ Empire City https://duanempirecity.info/#tien-ich-empire-city

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/cho-thue-can-ho-quan-2/cho-thue-can-ho-masteri-thao-dien/