Nếu nhân tố phân khúc thuận lợi chuẩn bị việc phân phối 3,33% vốn Nhà nước ở Vinamilk trong năm nay chuẩn bị sẽ thu về 6.500 – 7.000 tỉ đồng – Ảnh: NA