Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu thi công, Bộ Xây dựng cho rằng 1 vài nhà máy xi măng vẫn có lãi – Ảnh: TUẤN PHÙNG

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *