Quản cho vay sân sau, sửa mức cho vay trung dài hạn

duanempirecity.info – Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị điều chỉnh tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng ở mức 45% từ 1-1-2018 thay vì 40% đồng thời và chống việc cho vay sân sau.

Thông tin này được đưa ra trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 36/2014 và mức 40% chuẩn bị sẽ được ứng dụng từ 1-1-2019.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh này dựa trên cơ sở phân tích tác động số liệu giám sát của NHNN và số liệu kinh tế vĩ mô, tình hình kinh tế các tháng đầu năm 2017, cũng như định hướng điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong các tháng cuối năm.

Trước đây, ở phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2017, Thủ tướng cũng đã ra Nghị quyết giao Ngân hàng Nhà nước tham khảo, điều chỉnh mở rộng hạn mức tín dụng cho vay trung dài hạn của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, có các ngân hàng tham dự các chương trình, dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, việc xác định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn cũng có đặc biệt riêng.

Như chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước được giao thẩm quyền tham khảo yêu cầu của các ngân hàng thương mại, chọn lọc việc cho phép loại trừ dư nợ cho vay trung, dài hạn đối có lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong việc cung cấp tỉ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn.

Ở lần chỉnh sửa này, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng cường cơ chế giám sát để hạn chế hiện trạng cho vay sân sau.

Cụ thể Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định về việc các khoản cấp tín dụng được bảo đảm bằng tài sản của người có liên quan của các đối tượng nói trên phải được hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng giám đốc (đối có chi nhánh ngân hàng nước ngoài) thông qua.

Các khoản cho vay đây đồng thời phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước cụ thể.

Lý do đưa ra quy định này, theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua 1 số ngân hàng trong nước cấp tín dụng trên cơ sở bảo đảm bằng tài sản của công ty do các đối tượng có liên quan đến chính ngân hàng như chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thành viên ban điều hành….

Những thành viên đây cũng chính là chủ có hoặc là cổ đông lớn, người quản lý, nắm quyền kiểm soát của công ty vay vốn.

Điều này có thể dẫn đến xung đột lợi ích, cho vay lòng vòng hoặc cho vay đối có công ty sân sau của các đối tượng này.

Đây cũng là lần thứ hai Thông tư 36 được sửa đổi.

A.H.

Vị trí căn hộ Empire City tọa lạc ở dọc đường Mai Chí Thọ (Đại Lộ Đông Tây) ở Khu công dụng số 2 (2B) phía Nam khu lõi trọng điểm khu thành phố Thủ Thiêm, quận 2, TP. HCM, ven sông Sài Gòn. Tìm hiểu thêm tiện ích căn hộ Empire City https://duanempirecity.info/#tien-ich-empire-city

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/cho-thue-can-ho-quan-2/cho-thue-can-ho-masteri-thao-dien/