PVN sẽ thoái vốn tại nhiều công ty từ nay đến 2020

duanempirecity.info – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu PVN phải đã đi vào hoạt động thoái vốn trong năm 2020 bên cạnh sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn ở nhiều doanh nghiệp.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có Văn bản số 1182/TTg-ĐMDN phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn GĐ 2017 – 2020.

Theo đấy, lãnh đạo Chính phủ chọn lọc giữ nguyên các doanh nghiệp sau như GĐ này, gồm: Công ty mẹ – PVN – tiếp tục là doanh nghiệp TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS) và Trường Cao đẳng nghề dầu khí cũng tương tự.

Giữ nguyên tỉ lệ vốn ở 8 doanh nghiệp

Một số doanh nghiệp con, liên kết, liên doanh được giữ nguyên mật độ nắm giữ vốn của PVN, cụ thể danh sách như sau:

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVN nắm giữ 51,37% vốn điều lệ).

Liên doanh dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro (PVN nắm 51% vốn điều lệ).

Tổng doanh nghiệp Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVN nắm 50,40% vốn điều lệ)

Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro (PVN nắm 49% vốn điều lệ)

Công ty TNHH Liên doanh Gazpromviet (PVN nắm 49% vốn điều lệ nhưng thực hiện tái cơ cấu thích hợp có triển khai các dự án và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền).

Công ty TNHH Lọc hoá dầu Long Sơn (PVN nắm 29% vốn điều lệ).

Công ty TNHN Tân Cảng- Petro Cam Ranh (PVN nắm 25% vốn điều lệ).

Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (25,10% vốn điều lệ).

Duy trì các doanh nghiệp cấp IV đối có 2 doanh nghiệp thuộc Tổng doanh nghiệp thăm dò và Khai thác Dầu khí (gồm Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí Peru và Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí Ba Tư).

Đối có 2 doanh nghiệp cấp IV thuộc Tổng doanh nghiệp cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí, tìm hiểu chuyển thành doanh nghiệp cấp III theo hình thức mua bán vốn cho doanh nghiệp cấp II…

Thực hiện giảm mật độ nắm giữ của PVN ở các doanh nghiệp theo từng GĐ.

Cụ thể, từ 2017- 2018, giảm mật độ nắm giữ ở Tổng doanh nghiệp Phân bón và Hoá chất dầu khí – CTCP từ 61,3% xuống 51% vốn điều lệ, giảm từ 75,56% xuóng còn 51% vốn điều lệ của PVN ở Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau.

Giảm tỉ lệ nắm giữ cổ phần ở nhiều doanh nghiệp

Trong GĐ từ 2018- 2019, PVN giảm mật độ nắm giữ ở Tổng doanh nghiệp khí Việt Nam – CTCP từ 96,72% xuống 65% vốn điều lệ.

Còn trong GĐ 2019- 2020 ở Tổng doanh nghiệp cổ phần Vận tải dầu khí (PV Trans) thì PVN giảm mật độ nắm giữ từ 51% xuống 36% vốn điều lệ nếu đàm phán và được Ngân hàng Citibank chấp nhận sửa đổi cam đoan trước đấy của hai bên về mật độ nắm giữ vốn điều lệ của PVN.

Về nhóm doanh nghiệp cổ phần hoá mà PVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phê duyệt danh mục gồm:

Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lọc- Hoá dầu Bình Sơn và Tổng doanh nghiệp Điện lực dầu khí Việt Nam.

Tai đấy, PVN đang nắm 51% vốn điều lệ đến năm 2019. Trường hợp đàm phán được có các ngân hàng cho vay vốn thì có thể giảm mật độ nắm giữ của PVN sớm hơn).

Thoái trọn vẹn vốn ở 3 doanh nghiệp

Lãnh đạo Chính phủ cũng phê duyệt danh mục doanh nghiệp mà PVN thoái trọn vẹn vốn theo từng GĐ từ nay tới năm 2019.

Theo đấy, trong hai năm 2017- 2018, PVN sẽ thoái vốn ở bốn doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần PVI, Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An, Công ty cổ phần phát triển Đông Dương Xanh và Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí SSG.

Còn trong GĐ 2018- 2019, PVN thoái trọn vẹn vốn ở Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng doanh nghiệp cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và Tổng doanh nghiệp bảo trì – sửa chữa công trình dầu khí – CTCP.

Đối có Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi tổng hợp dầu khí PV Tex (PVN đang nắm 74% vốn điều lệ) và Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất – DQS (PVN đang nắm 100% vốn điều lệ) thì thực hiện sắp xếp theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong GĐ 2017- 2020.

Phải đã đi vào hoạt động nhiệm vụ vào năm 2020

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo nguồn gốc mà Bộ Công thương yêu cầu duy trì mật độ vốn PVN nắm giữ ở ba doanh nghiệp đến hết năm 2020.

Cụ thể đấy là Tổng doanh nghiệp giải đáp kiến trúc dầu khí, Tổng doanh nghiệp cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí, Tổng doanh nghiệp Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí.

Đối có PVN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu có trách nhiệm triển khai sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn theo đúng danh mục và công đoạn.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có điều kiện đẩy nhanh công đoạn thì Hội đồng thành viên PVN chủ động chọn lọc điều chỉnh công đoạn; các đơn vị có gặp khó, vướng mắc dẫn đến chậm công đoạn thì báo cáo Bộ Công Thương chọn lọc nhưng vẫn phải bảo đảm đã đi vào hoạt động trong năm 2020.

NGỌC AN

Vị trí căn hộ Empire City tọa lạc ở dọc đường Mai Chí Thọ (Đại Lộ Đông Tây) ở Khu công dụng số 2 (2B) phía Nam khu lõi trọng điểm khu thành phố Thủ Thiêm, quận 2, TP. HCM, ven sông Sài Gòn. Tìm hiểu thêm tiện ích căn hộ Empire City https://duanempirecity.info/#tien-ich-empire-city

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/cho-thue-can-ho-quan-2/cho-thue-can-ho-masteri-thao-dien/