Sacombank trích dự phòng để xử lý nợ xấu. Trong ảnh: trụ sở của ngân hàng này ở TP.HCM – Ảnh: T.T.D.