Những hệ thống xử lý nước thải của dệt nhuộm như thế nào

Do đặc điểm của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong tiến trình nhuộm do đó nước thải thông thường có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến xử lý của một số trong những Doanh Nghiệp khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như là dự án công trình đơn vị đầu tiên của hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. đa số các hệ thống xử lý được điều tra đều không còn công đoạn khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận vì thế chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần đông đều vượt tiêu chuẩn được chấp nhận.

>>> http://sieuthimaybom.vn/chi-tiet/catalogue-cua-binh-tic-ap-varem/232/1249.html

Tùy thuộc vào vị trí của những xí nghiệp sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ xử lý vận dụng thay đổi để phân phối với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ tiên tiến thường được áp dụng riêng với các xí nghiệp sản xuất này là hóa lý kết hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, thế nhưng hầu nước thải sau xử lý hết đều không dành được tiêu chuẩn của KCN.

đối với những xí nghiệp sản xuất dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những nhà máy sản xuất nằm bên phía ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn VN TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để dành được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ tiên tiến xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tiên tiến tương đối phổ cập đang rất được áp dụng tại phần lớn tại những xí nghiệp dệt may.

công nghệ xử lý nước thải tương xứng ý kiến đề nghị

Xử lý nước thải dệt nhuộm gồm có nhiều phương pháp không giống nhau, mỗi phương thức đạt một kết quả nhất định riêng với một vài chất ô nhiễm tương xứng. công nghệ xử lý nước thải được vận dụng nhằm mục đích vô hiệu hóa các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và sắt kẽm kim loại nặng.

>>  Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/binh-tich-ap-varem-100l-lit-t300-2079

Nước thải dệt nhuộm thường sẽ có nhiệt độ cao bởi thế trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như là công trình xây dựng đơn vị đầu tiên của khối hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải trước lúc qua những công đoạn tiếp theo của hệ thống xử lý. riêng với nguồn nhiên liệu thô được sử dụng trong tiến độ sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester quá trình keo tụ/tạo bông thường được áp dụng trước quy trình sinh học. quy trình này có thiết kế để vô hiệu SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. giai đoạn sinh học tiếp theo sau bao gồm kỵ khí phối kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho công dụng cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được vận dụng và quy trình tiến độ sinh học hiếu khí được áp dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật tư dính bám.

quy trình tiến độ sinh học nhằm mục tiêu vô hiệu những thành phần ô nhiễm và độc hại ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. quy trình xử lý bậc ba được áp dụng gồm có: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá sâu sát (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. giai đoạn xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để những chất ô nhiễm còn lại trong nước thải hay tái sử dụng.

đối với nguồn nguyên vật liệu là cotton, công nghệ xử lý trái lại với nguyên vật liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là quá trình sinh học trước tiến trình hoá lý. quy trình xử lý bậc ba giống như như trên với vận dụng tiến trình (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá chuyên sâu (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) tiến độ keo tụ/tạo bông kết hợp sinh học hay Ngược lại để loại bỏ hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/binh-tich-ap-varem-100l-lit-t300-2079

Bùn phát sinh từ quy trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Công Ty có chức năng xử lý.