Giao dịch thương mại nội khối và ngoại khối ASEAN – Nguồn: Ban Thư ký ASEAN – Đồ họa: TẤN ĐẠT