Người tiêu dùng chọn mua trái cây ở 1 trọng điểm thương mại ở TP.HCM – Ảnh: QUANG ĐỊNH