Khách nước ngoài nghiên cứu mua căn hộ ở 1 dự án ở Q.2, TP.HCM – Ảnh: Quang Định