Tiểu thương nóng lòng muốn sớm vào chợ để ổn định kinh doanh, nhưng làm việc nâng cấp chợ chính khá im ắng – Ảnh: NGUYỄN TRÍ