Tiểu thương nóng lòng muốn sớm vào chợ để ổn định kinh doanh, nhưng làm việc nâng cấp chợ chính khá im ắng – Ảnh: NGUYỄN TRÍ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *