Trạm biến áp bị cháy của EVN thời điểm vừa cháy, đang được cứu hỏa. Ảnh: M. Phương