Đoàn kiểm tra do Sở Công thương TP.HCM chủ trì kiểm tra ở cơ sở giết mổ gia súc An Hạ, Củ Chi – Ảnh: HOÀNG VƯƠNG