Nhân viên Công ty Điện lực Sài Gòn gắn điện kế mới cho 1 hộ dân trên một vài con phố Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM – Ảnh: QUANG ĐỊNH