Giai đoạn đầu của việc chế biến cá tra xuất khẩu ở 1 doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Hậu Giang – Ảnh: CHÍ QUỐC