Ông Tất Thành Cang dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM đặt vòng hoa ở đài liệt sĩ vô danh ở Viêng Chăn – Ảnh: M.HOA

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *