Ông Tất Thành Cang dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM đặt vòng hoa ở đài liệt sĩ vô danh ở Viêng Chăn – Ảnh: M.HOA