Ngành công nghiệp hỗ trợ khu vực phía Nam chưa phát triển tương xứng có tiềm năng do thiếu… đủ thứ – Ảnh: QUANG ĐỊNH