Ngành công nghiệp hỗ trợ khu vực phía Nam chưa phát triển tương xứng có tiềm năng do thiếu… đủ thứ – Ảnh: QUANG ĐỊNH

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *