Bị cáo Phạm Công Danh ở phiên tòa ngày 9-9-2016 – Ảnh: Ngọc Dương