Hành khách làm thủ tục ở sân bay Phú Bài (Huế) – Ảnh: QUANG ĐỊNH