Nông dân Indonesia dùng máy thu hoạch lá chè gần khu vực núi Kerinci ngày 25-7 – Ảnh: REUTERS