Bà Nguyễn Hải Tâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều hành Tập đoàn TTC nhận giải thưởng từ đại diện tổ chức CMO Asia. Ảnh: Tấn Minh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *