Ông Lê Quốc Việt, đại diện NutiFood trao quà cho công nhân – Ảnh: Diệu Huỳnh