Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận quy định chính sách bán hàng nổi bật để lôi kéo đầu tư, tạo ra lợi thế tranh đua cho một vài đặc khu kinh tế – ẢNH: Cổng tài liệu điện tử Chính phủ