Tại phòng điều hành 1 trạm biến áp cấp điện cho Samsung VN. Ảnh: T. Hương​